Wat is weerbaarheid?

Weerbaar zijn betekent dat iemand kan opkomen voor zijn of haar eigen wensen, grenzen en behoeften en daarbij rekening houdt met de wensen en grenzen van een ander (Handboek van theorie weerbaarheid naar toepassing, 2016, p.15).

Weerbaarheid (wat is weerbaarheid)

1970 – Start weerbaarheidstraining

Eind jaren 70 organiseerde vrouwenbewegingen cursussen zelfverdediging. Tijdens deze cursus werd vooral geoefend met het verdedigen van jezelf tegen aanvallen van een dader die zich schuldig maakt aan het misbruiken van vrouwen. De cursus was voornamelijk fysiek. Er werd getraind op technieken uit vecht- en verdedigingsporten.

Na verloop van tijd bleek dat alleen het trainen van fysieke technieken onvoldoende was. Men zag het belang van mentale ondersteuning in.

Dankzij deze nieuwe inzichten ontwikkelde men, eind jaren 80, cursussen waarbij andere werkvormen werden toegepast. De start van psychofysieke werkvormen was aangebroken. Voorbeelden hiervan zullen worden beschreven onder het traject.

Psychofysieke werkvormen

Centraal staat het ervarend leren. Door middel van bewegingswerkvormen zal de coach kennis overbrengen, inzichten geven en daarmee vaardigheden laten ontwikkelen.

De psychofysieke werkvormen worden verwerkt in een op maat gemaakt coachingstraject.

Weerbaarheid (mijn visie op weerbaarheid

Mijn visie op weerbaarheid

Het hebben van zelfvertrouwen en kunnen opkomen voor jezelf in rust is de kern van mijn visie op weerbaarheid. Uiteindelijk zal de coachee de kracht intern voelen en de kracht extern ervaren.

Weerbaarheid biedt in elk obstakel in het leven een oplossing. Het is gericht op respect voor jezelf en voor anderen. Wanneer elk persoon op de wereld naar dit ideaal leeft wordt naar mijn idee de wereld een mooiere plek.

Mijn visie op weerbaarheid kan bereikt worden door een combinatie van verschillende technieken: coaching, gebruik van boks- en zelfverdedigingstechnieken, opdrachten voor thuis aanbieden en psychofysieke werkvormen. Ik geloof in de combinatie van deze technieken.

Er zal ter ondersteuning van de technieken gebruik worden gemaakt van muziek. Muziek draagt bij aan het leren in een sfeervolle en veilige omgeving.

Elke persoon is anders en leert daarom anders. Het coachingstraject zal ik afstemmen op de visie van de coachee.

``Moed begint bij jezelf tonen zoals je bent`` - Brené Brown

Wil jij
weerbaarder worden?

Weerbaarheidstraining Nijmegen