Weerbaarheid
vanuit een andere hoek

Jouw persoonlijke traject naar weerbaarheid

Samen aan de slag!

De volgende vijf levels laten grofweg zien wat de opbouw van het traject wordt.

Er wordt gesproken over een ‘coachingstraject’. Dit betekent dat het traject is op maat gemaakt voor jou. In overleg met jou worden de stappen in het traject opgesteld.

1

Level 1 – Kennismaking

Elkaar leren kennen is belangrijk. Dat helpt mij om een passend coachingstraject op te stellen. Sommige psychofysieke werkvormen passen namelijk meer bij jouw interesses dan andere psychofysieke werkvormen. In de volgende levels zijn er voorbeelden uitgeschreven over welke psychofysieke werkvormen er zijn.

2

Level 2 – Houding stevig staan

Een stevige houding is nodig om voor jezelf op te kunnen komen en om een zelfverdedigingstechniek goed uit te kunnen voeren. Hierbij is ook je stemgebruik en oogcontact van belang. Als lichaam en houding uitstralen wat er wordt gezegd heb je de basisvaardigheden in weerbaarheid geleerd.

Weerbaarder worden Nijmegen
Ik wil weerbaarder worden
3

Level 3 – Assertiviteit coaching

Het doel van dit level is om van subassertief gedrag naar assertief gedrag te gaan. Opkomen voor je eigen wensen, grenzen en behoefte is assertief gedrag. Werken aan eigenwaarde staat centraal.

Weerbaarheid (wat is weerbaarheid)

Wat is weerbaarheid?

Weerbaar gedrag geeft zelfvertrouwen, rust en erkenning voor jezelf.

Weerbaarheid biedt in elk obstakel in het leven een oplossing. Het is gericht op respect voor jezelf en voor anderen. Wanneer elk persoon op de wereld naar dit ideaal leeft wordt naar mijn idee de wereld een mooiere plek.

Mijn visie op weerbaarheid kan bereikt worden door een combinatie van verschillende technieken: weerbaarheid coaching en therapie, gebruik van boks- en zelfverdedigingstechnieken en psychofysieke werkvormen. Ik geloof in de combinatie van deze technieken.

Er zal ter ondersteuning van de technieken gebruik worden gemaakt van muziek.

Muziek draagt bij aan het leren in een sfeervolle en veilige omgeving.

Elke persoon is anders en leert daarom anders. Het coachingstraject zal worden afgestemd op de visie van de coachee.

Ik ben Nina en

ik ben er voor jou

Vanaf jongs af aan was mijn doel in het leven duidelijk: “ik wil met mensen werken”.

Na het afronden van mijn opleiding hbo-verpleegkunde ben ik gaan werken in het ziekenhuis als FLEX-verpleegkundige. Door mijn flexcontract heb ik de mogelijkheid om mijn eigen rooster te maken en op verschillende afdelingen te werken, van psychiatrie tot chirurgie.

Vaak krijg ik de vraag of het continue wisselen van afdeling moeilijk is. Mijn antwoord blijft: “ik merk het verschil in afdeling niet omdat het gaat om de mens”. Ik kijk niet naar de casus op papier of de ziekte erachter. Ik kijk naar het individu en zijn of haar positieve eigenschappen.

Ik ben Nina (weerbaarheid vanuit andere hoek)